Reklamační řád

Záruční doba počíná dnem převzetí zboží zákazníkem.

Záruční doba je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 
Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.panskenadmernevelikosti.cz, může se osobně obrátit přímo na některou z prodejen Nadměrné oděvy nadměry.cz nebo zboží zašle na adresu: Nadměrné oděvy, Sokolovská 172, 180 00  Praha 8. Zákazník přiloží originál nebo kopii dokladu o zakoupení (paragon) a popíše závadu.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyzve telefonicky či emailem zákazníka k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo mu bude zasláno na jeho adresu. Následně bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace.
Reklamaci vyřizujeme bez prodlení nejdéle však do třiceti dní.

V případě, že nedojde mezi dodavatelem a zákazníkem ke shodě, může zákazník využít v případě sporu některého z mimosoudních systémů řešení spotřebitelských sporů, které zajišťuje například Česká obchodní inspekce https://adr.coi.cz/cs.

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.