Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:

Nadměrné oděvy nadměry.cz s.r.o.
Sokolovská 172, 180 00 Praha 8
IČ: 05553288, DIČ: CZ05553288


Tel: 284 682 794
Mobil: 777 711 244
Email: info@nadmerneodevy.cz


2. Objednávka zboží
V e-shopu na stránkách www.panskenadmernevelikosti.cz je nabízeno zboží výhradně anglické módní značky DUKE Clothing. Veškeré zboží je k dodání do 10 pracovních dní. Přesto si dodavatel ve vyjímečných případech vyhrazuje právo objednávku zrušit z důvodu nedostupnosti zboží. Zboží zasíláme na celé území České republiky. Do jiných států zboží nezasíláme.

Objednávku zákazník uskuteční tak, že vybere zboží, vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může zákazník zkontrolovat u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu může zkontrolovat na odkazu Doprava.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy, a zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku.

3. Zaslání zboží
Dodací lhůta je 10 pracovních dní.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel prostřednictvím České pošty nebo kurýrní společnosti GLS, a to na území celé České republiky (do zahraničí nezasíláme). Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny v odkazu Doprava.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník si může vybrat způsob uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně u dodavatele při převzetí zboží, hotově v místě předání zboží nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje a je zákazníkovi předem sdělen.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad o zakoupení.
 
Dodání zboží
Pokud je zásilka zaslána Českou poštou nebo kurýrní službou a jeví známky poškození, balík nepřebírejte.

4. Osobní odběr zboží
Zboží je zákazníkovi v prodejnách Nadměrné oděvy nadměry.cz rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
 
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba počíná dnem převzetí zboží zákazníkem.

Záruční doba je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 
Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.panskenadmernevelikosti.cz, může se osobně obrátit přímo na některou z prodejen Nadměrné oděvy nadměry.cz  nebo zboží zašle na adresu: Nadměrné oděvy, Sokolovská 172, 180 00  Praha 8. Zákazník přiloží originál nebo kopii dokladu o zakoupení (paragon) a popíše závadu.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyzve telefonicky či emailem zákazníka k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo mu bude zasláno na jeho adresu. Následně bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace.
Reklamaci vyřizujeme bez prodlení nejdéle však do třiceti dní.

V případě, že nedojde mezi dodavatelem a zákazníkem ke shodě, může zákazník využít v případě sporu některého z mimosoudních systémů řešení spotřebitelských sporů, které zajišťuje například Česká obchodní inspekce https://adr.coi.cz/cs.

6. Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Pokud bude zboží vráceno nepoužité v bezvadném stavu bez známek opotřební, bude finanční částka za zboží vrácena zákazníkovi v plné výši včetně nákladů na dodání odpovídajích ceně standardního poštovného. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

 Pokud se zákazník rozhodne pro vrácení zboží, zašle jej s kopií dokladu o zakoupení (paragonu) na adresu: Nadměrné oděvy, Sokolovská 172, 180 00  Praha 8. Je nutné uvést skutečnost, že se jedná o vrácení zboží. To je možné oznámit i na e-mail info@nadmerneodevy.cz nebo telefonicky na tel. č: 284682794. Zboží lze vrátit i osobně, na jakékoliv prodejně dodavatele.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to  v případě nedostupnosti zboží nebo změny ceny zboží.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva ruší, vrátí dodavatel zákazníkovi částku, která byla za zboží zaplacena a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží od zákazníka, a to dle dohody se zákazníkem buď bezhotovostně na účet nebo na adresu zákazníka. Pokud zákazník způsob vrácení peněz neurčí, budou mu vráceny na adresu uvedenou v objednávce.


Rozpor s kupní smlouvou se řídí podle občanského zákoníku

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Jak nakládáme s osobními údaji najdete zde: http://panskenadmernevelikosti.cz/webduke/content/7-aeu-legal-privacy

8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Změněné podmínky zveřejní na internetových stránkách : www.nadmerneodevy.cz